SPM Sains

Tingkatan 4 Tingkatan 5
Isi Kandungan

Bab 1: Penyiasatan Saintifik
1.1 Kaedah Penyiasatan Saintifik
1.2 Sikap Saintifik dan Nilai Murni dalam Kaedah Penyiasatan Saintifik

Bab 2: Koordinasi Badan
2.1 Koordinasi Badan
2.2 Sistem Saraf Manusia
2.3 Koordinasi Saraf
2.4 Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordinasi Badan
2.5 Otak Manusia dan Kerencamannya
2.6 Koordinasi Kimia (hormon) dalam Badan
2.7 Koordinasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin
2.8 Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan
2.9 Kesan Pengambilan Alkohol Berlebihan terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan
2.10 Kepentingan Minda yang Baik dan sihat


Bab 3: Keturunan dan Variasi
3.1 Pembahagian Sel
3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
3.3 Penentuan Jantina Anak dan Kejadian Anak Kembar pada Manusia
3.4 Mutasi
3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia
3.6 Variasi di Kalangan Hidupan
3.7 Keperluan Mengikuti Mematuhi Kod Etika dalam Penyelidkan Genetik

Bab 4: Jirim dan Bahan
4.1 Perubahan Keadaan Jirim
Aktiviti Makmal 4.1.1 Perubahan Keadaan Jirim
4.3 Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Atom Unsur
4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala
4.5 Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya
4.6 Sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam
4.7 Kaedah Penulenan Bahan
Aktiviti Makmal 4.7.1 Proses Penyulingan
Aktiviti Makmal 4.7.2 Proses Penghabluran
4.8 Kewujudan dan Kegunaan Kepelbagaian Sifat Bahan


Bab 5: Tenaga dan Perubahan Kimia
5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia
Aktiviti Makmal 5.1.1: Perubahan Fizikal
Aktiviti Makmal 5.1.2: Perubahan Kimia
5.2 Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia
Aktiviti Makmal 5.2.1: Tindak Balas Eksotermik dan Tindak Balas Endotermik
5.3 Siri Kereaktifan Logam
Aktiviti Makmal 5.3.1: Tindak Balas Logam dengan Air
Aktiviti Makmal 5.3.2: Tindak Balas Logam dengan Asid Cair
Aktiviti Makmal 5.3.3: Tindak Balas Logam dengan Oksigen
Aktiviti Makmal 5.3.4: Kedudukan Karbon dalam Siri Kereaktifan Logam
5.4 Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam
5.5 Elektrolisis
5.6 Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas Kimia
5.7 Tindak Balas Kimia yang Berlaku dengan Kehadiran Cahaya

Bab 6: Tenaga Nuklear
6.1 Bahan Radioaktif
6.2 Penghasilan Tenaga Nuklear
6.3 Keperluan Mengendalikan Bahan Radioaktif dengan Cara yang Betul


Bab 7: Cahaya, Warna dan Penglihatan
7.1 Pembentukan Imej oleh Cermin Satah dan Kanta
Aktiviti Makmal 7.1.1: Ciri-ciri Imej pada Cermin Satah
Aktiviti Makmal 7.1.2: Ciri-ciri Imej oleh Kanta Cembung dan Cekung
7.2 Pembentukan Imej oleh Alatan Optik
Aktiviti Makmal 7.2.1: Kamera Lubang Jarum
7.3 Penyebaran Cahaya
Aktiviti Makmal 7.3.1: Penyebaran Cahaya Putih oleh Prisma Kaca
Aktiviti Makmal 7.3.2: Pembentukan Pelangi
7.4 Penyerakan Cahaya
Aktiviti Makmal 7.4.1: Penyerakan Cahaya
7.5 Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna
Aktiviti Makmal 7.5.1: Penambahan Warna Primer
Aktiviti Makmal 7.5.2: Penolakan Cahaya Berwarna
7.6 Aplikasi Penolakan Cahaya Berwarna dalam Penglihatan Objek Berwarna
Aktiviti Makmal 7.6.1: Penampilan Objek Berwarna dalam Cahaya Putih dan Cahaya Berwarna
7.7 Kesan Pencampuran Pigmen
7.8 Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian

Bab 8: Bahan Kimia dalam Perindustrian
8.1 Sifat Aloi dan Penggunaannya dalam Industri
Aktiviti Makmal 8.1.1: Ketahanan Paku Keluli Nirkarat Terhadap Pengaratan
8.2 Kegunaan dan Penghasilan Ammonia dalam Industri
Aktiviti Makmal 8.2.1: Penyediaan Baja Ammonium Sulfat
8.3 Kesan Pembuangan Sisa Industri Terhadap Alam Sekitar
8.4 Keperluan untuk Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar daripada Pencemaran oleh Bahan Sisa Industri

No comments:

Post a Comment