Sunday, 6 September 2015

3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar dan Pengawalan Pencemaran

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
■ Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar patut dikuatkuasakan untuk:

Mengurangkan pencemaran alam sekitar

Mengekalkan keseimbangan alam semula jadi

Memulihara kualiti udara yang tercemar akibat aktiviti manusia

Memulihara sumber semula jadi yang diancam oleh aktiviti manusia

Mengawal Pencemaran Alam Sekitar
■ Pencemaran alam sekitar boleh dikawal dengan mengadakan program perancangan yang baik untuk mengawal punca pencemaran

Sumber pencemaran Bahan utama Cara mengawal pencemaran
Pembakaran bahan api Gas berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida
Menggunakan sistem pembersihan udara melarutkan gas beracun dalam air sebelum melepaskannya ke udara
Jelaga dan debu
Melengkapkan cerobong dengan pemendak elektrostatik untuk menyingkirkan bahan pencemar dalam asap sebelum melepaskannya ke udara.
Karbon dioksida
Tanam tumbuh-tumbuhan hijau untuk mengeluarkan karbon dioksida di udara.
Karbon monoksida
Memasang penukar pemangkin pada paip ekzos kenderaan untuk menukar gas karbon monoksida kepada karbon dioksida
Pembuangan sisa industri Bahan hasil, toksik dan radioaktif
Mengukuhkan undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mengawal pembuangan bahan sisa industri
Haba
Air panas disejukkan di kolam penyejukan sebelum dilepaskan
Pertanian Baja dan racun perosak kimia
Membimbing petani kepada penggunaan yang betul dan kuantiti baja kimia dan racun perosak.
Menggalakkan amalan kawalan biologi daripada penggunaan racun perosak
Sisa domestik dan kumbahan Plastik dan bahan pejal
Kitar semula bahan yang boleh diguna semula
Melarang pembakaran terbuka sampah kecuali dalam insinerator.
Haba yang dibebaskan daripada pembakaran sampah boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik.
Mengenakan denda ke atas mereka yang membuang sampah
Sisa makanan
Letakkan sampah di dalam beg plastik, ikat dan buang ke dalam tong sampah yang tertutup.
Kumbahan
Menyalurkan kumbahan ke kolam pengoksidaan, supaya bakteria boleh bertindak balas untuk menguraikan kumbahan kepada bahan-bahan yang mudah yang tidak berbau.
Kenderaan dan mesin Bunyi
Mengharamkan bunyi kuat di kawasan tertentu seperti hospital dan kawasan perumahan.
Gas beracun dan asap
Pemeriksaan berterusan oleh pihak berkuasa ke atas kilang-kilang yang mengeluarkan gas beracun dan asap.
Menggalakkan penggunaan petrol tanpa plumbum.
Penggunaan klorofluorokarbon Klorofluorokarbon (CFC)
Mengurangkan penggunaan CFC.
Menggantikan CFC dengan hidroklorofluorokarbon (HCFC) yang tidak memudaratkan lapisan ozon.

Contoh latihan 3.3(a)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
1. Cara terbaik untuk menguruskan plastik digunakan dan logam adalah dengan __________kitar semula.
2. Karbon dioksida yang berlebihan di udara boleh dihapuskan dengan __________menanam lebih pokok.
3. Karbon monoksida boleh bertukar menjadi karbon dioksida dengan menggunakan __________pemangkin penukar.
4. __________Kawalan biologi adalah cara terbaik untuk mengawal perosak.
5. Klorofluorokarbon (CFC) boleh digantikan dengan __________hidroklorofluorokarbon.
6. Jelaga dan debu dalam asap dari kilang-kilang boleh dikeluarkan dengan menetapkan __________pemendak elektrostatik pada cerobong.⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment