Tuesday, 23 June 2015

1.2 Sikap Saintifik dan Nilai Murni dalam Kaedah Penyiasatan Saintifik

Pengenalan Kepada Sikap Saintifik dan Nilai Murni
■ Selain mempunyai pengetahuan dan kecerdasan, ahli sains mesti mempunyai tertentu sikap positif dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan.
■ Antara sikap saintifik yang perlu diamalkan:

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar
■ Contoh nilai murni yang perlu diamalkan termasuk:

Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam

Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat

Menghargai keseimbangan alam semula jadi

Berhemah tinggi dan hormat menghormati

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan
Keperluan untuk mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni:
■ Mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan tepat.
■ Menjadi pembuat keputusan yang berkesan.
■ Bersedia untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan idea-idea baru.
■ Menjadi penyelesai masalah yang baik.
■ Menjadi penyelidik yang lebih bertanggungjawab dan kreatif.

Contoh latihan 1.2(a)
Pilih jawapan yang betul.
Seorang pelajar menjalankan penyiasatan saintifik dengan cara yang teratur. Yang mana satu di nilai berikut diamalkan oleh pelajar?

A. Sabar

B. Jujur

C. Sistematik

D. Bertolak ansur

Penyiasatan saintifik adalah satu kaedah yang teratur yang digunakan untuk menyiasat masalah. Oleh itu, pelajar mestilah sistematik dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment