Monday, 29 June 2015

Bab 4: Jirim dan Bahan

Isi Kandungan
4.1 Perubahan Keadaan Jirim
Aktiviti Makmal 4.1.1 Perubahan Keadaan Jirim
4.2 Struktur Atom
4.3 Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Atom Unsur
4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala
4.5 Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya
4.6 Sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam
4.7 Kaedah Penulenan Bahan
Aktiviti Makmal 4.7.1 Proses Penyulingan
Aktiviti Makmal 4.7.2 Proses Penghabluran
4.8 Kewujudan dan Kegunaan Kepelbagaian Sifat Bahan
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment