Monday, 29 June 2015

5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia

Perubahan Fizik
■ Perubahan fizikal boleh ditakrifkan sebagai perubahan yang mengubah bentuk bahan tanpa pembentukan bahan baharu.
■ Perubahan fizikal

Melibatkan sedikit atau tiada perubahan dalam tenaga.

Komposisi kimia bahan asal tidak berubah dan boleh berbalik.

Contoh:
Melarutkan bahan seperti pepejal kuprum(II) sulfat dan gula dalam air
Menghablurkan larutan tepu natrium klorida atau larutan kuprum(II) sulfat daripada larutan tepunya
Ais melebur, air membeku, air mendidih, stim mengkondensasi menjadi air
Laboratory Activity 5.1.1: Perubahan Fizikal

Perubahan Kimia
■ Perubahan kimia boleh ditakrifkan sebagai perubahan dalam jirim yang membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan asalnya.
■ Perubahan kimia

Melibatkan penyerapan atau pelepasan tenaga haba dan adakalanya tenaga cahaya dihasilkan.

Dalam beberapa kes, sumber tenaga diperlukan untuk memulakan tindak balas kimia.

Bahan tindak balas biasanya mengalami perubahan warna apabila perubahan kimia berlaku.

Pembentukan bahan baharu biasanya tidak boleh ditukar kembali ke dalam bahan asalnya secara fizikal.

Contoh:
Membakar bahan api seperti kerosin.
Mencampurkan kalium iodida dengan plumbun(II) nitrat
Pengaratan besi, fotosintesis, pereputan daun dan respirasi sel.
Laboratory Activity 5.1.2: Perubahan Kimia
Perbandingan Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia
■ Persamaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia

Keduanya mengalami perubahan fizikal.
■ Perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia:

Ciri-ciri Perubahan fizik Perubahan kimia
Pembentukan bahan baharu Tidak Ya
Sifat, komposisi kimia bahan asal dan hasil Sama Berbeza
Perubahan berbalik Berbalik Tidak berbalik
Keperluan tenaga Biasanya kecil Biasanya besar
Jisim bahan asal dengan bahan hasil Sama Berbeza

Contoh latihan 5.1(a)
Labelkan perubahan-perubahan berikut sebagai perubahan fizikal atau perubahan kimia.

Air membeku menjadi ais Perubahan fizik
Menggoreng telur Perubahan kimia
Membakar sampah Perubahan kimia
Melarutkan gula dalam air Perubahan fizik
Fotosintesis tumbuhan Perubahan kimia
Penyejatan petrol Perubahan fizik
Melarutkan garam dalam air Perubahan fizik
Memasak ayam di dalam oven Perubahan kimia


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment