Wednesday, 24 June 2015

2.1 Koordinasi Badan

Pengenalan Kepada Koordinasi Badan
■ Penyelarasan tindak balas badan kita ke arah mana-mana rangsangan di sekeliling.
■ Terdapat dua jenis koordinasi badan iaitu :

Koordinasi saraf

Koordinasi kimia
■ Animasi di bawah menunjukkan pengkelasan koordinasi badan.(English)
■ Video ini menerangkan tentang koordinasi badan.
Kepentingan Koordinasi Badan
■ Membolehkan semua organ badan berfungsi
■ Mengawal koordinasi
■ Mengelak kecederaan
■ Menyesuaikan dengan perubahan
■ Mengekalkan dan mengimbangi bahan kimia badan⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment