Wednesday, 24 June 2015

Bab 3: Keturunan dan Variasi

Isi Kandungan
3.1 Pembahagian Sel
3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
3.3 Penentuan Jantina Anak dan Kejadian Anak Kembar pada Manusia
3.4 Mutasi
3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia
3.6 Variasi di Kalangan Hidupan
3.7 Keperluan Mengikuti Mematuhi Kod Etika dalam Penyelidkan Genetik
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment