Wednesday, 12 August 2015

Aktiviti Makmal 5.3.3: Tindak Balas Logam dengan Oksigen


Aktiviti Makmal 5.3.3:
Tindak Balas Logam dengan Oksigen
Tujuan: Mengkaji tindak balas logam dengan oksigen
Penyata Masalah: Adakah logam yang berlainan bertindak balas secara berbeza dengan oksigen?
Hipotesis:Logam yang berlainan bertindak balas secara berbeza dengan oksigen.
Pemboleh ubah:
» yang dimalarkan : Kuantiti logam
» yang dimanipulasikan : Jenis logam
» yang bergerak balas : Kecergasan tindak balas logam

Bahan:
» Serbuk magnesium
» Serbuk aluminium
» Serbuk zink
» Serbuk kuprum
» Hablur kalium manganat(VII)

Radas:
» Kapas kaca
» Tabung didih
» Kertas asbestos
» Spatula
» Kaki retort
» Penunu Bunsen
» Penyepit

Prosedur:

1. Radas disediakan seperti dalam rajah di atas.
2. Serbuk magnesium dipanaskan dengan kuat terlebih dahulu diikuti dengan hablur kalium manganat(VIII)
3. Pemerhatian tentang kecerahan nyalaan yang terhasil dicatat.
4. Eksperimen diulang dengan menggunakan serbuk aluminium, serbuk zink, dan serbuk kuprum.
Pemerhatian:


Logam Pemerhatian
Magensium Terbakar dengan api putih berkilauan yang terang dan cepat
Aluminium Nyalaan sangat terang merebak dengan cepat
Zink Nyalaan terang merebak secara perlahan
Kuprum Baraan malap

Analisis:

Hablur kalium manganat(VIII) dipanaskan untuk membekalkan oksigen untuk logam bertindak balas.

Magnesium bertindak balas sangat cergas dengan oksigen sementara kuprum tidak bertindak balas dengan oksigen.

Tindak balas logam boleh diwakili oleh persamaan berikut:
Magnesium + oksigen → magnesium oksida
Aluminium + oksigen → aluminium oksida
Zink + oksigen → zink oksida
Kuprum + oksigen → kuprum oksida

Kapas kaca diletakkan untuk menghalang kalium manganat(VII) daripada bercampur dengan serbuk logam apabila dipanaskan.

Conclusion:

Kereaktifan logam dengan oksifen berbeza-beza, dan urutan kereaktifan logam secara menurun ialah: magnesium, aluminium, zink dan kuprum.

Hipotesis eksperimen dibuktikan benar.

⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

2 comments: