Sunday, 6 September 2015

3.4 Pengolahan Sumber Alam yang Terancang dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam

Sumber Semula Jadi
■ Sumber semula jadi perlu diuruskan dengan betul bagi memastikan bekalan yang mencukupi tanpa mengancam keseimbangan alam.

Sumber semula jadi boleh digunakan oleh aktiviti-aktiviti berikut
Aktiviti Kepentingan
Pembalakan hutan Untuk mendapatkan log bagi pembinaan rumah dan perabot, dan juga untuk industri pulpa dan kertas
Perlombongan Untuk mendapatkan mineral seperti petroleum, arang batu dan bijih logam
Pembukaan tanah baru Untuk membina rumah, pembinaan infrastruktur dan industri dan juga untuk tujuan pertanian
Perikanan Sebagai sumber protein (makanan)

Pengurusan Sumber Alam yang Betul
■ Aktiviti manusia yang dijalankan secara tidak betul boleh mengancam keseimbangan alam yang boleh membawa kepada kekurangan sumber semula jadi dalam tempoh masa yang lebih singkat.
■ Sumber asli perlu diuruskan melalui perancangan, seperti:

Aktiviti Pengurusan
Pembalakan
Menanam semula hutan selepas pembalakan
Membuka hutan simpan lebih
Mengenakan tindakan tegas terhadap pembalak haram
Melindungi hutan dari kebakaran
Membina pusat-pusat penyelidikan perhutanan
Perlombongan
Mengitar semula mineral
Mencari bahan-bahan alternatif untuk menggantikan logam
Mencari bahan api alternatif dengan sumber-sumber yang boleh diperbaharui
Pembukaan tanah baru
Hakisan tanah dihalang dengan menanam tanaman tutup dan dengan membuat bukit berteres.
Mineral dalam tanah dapat dikekalkan dengan menanam tanaman alternatif.
Perikanan
Mengawal kaedah penangkapan ikan, sebagai contoh, mengharamkan penggunaan pukat
Mengawal musim memancing, sebagai contoh, mengharamkan memancing semasa musim pembiakan
Mengelakkan tumpahan minyak

Kesan Pengurusan Sumber Alam yang Tidak Betul
■ Pengurusan sumber semula jadi yang tidak betul akan membawa kesan buruk kepada alam sekitar.
■ Persekitaran yang berbahaya secara tidak langsung mengancam kelangsungan hidup manusia. ■ Antara kesan pengurusan yang tidak betul sumber semula jadi:

Aktiviti Kesan
Pembalakan
Mengurangkan kandungan oksigen di udara
Meningkatkan kandungan karbon dioksida di udara menyebabkan kesan rumah hijau dan pemanasan global
Memusnahkan habitat flora dan fauna dan menyebabkan kepupusan spesies
Menyebabkan hakisan tanah dan mencemarkan sumber air
Menyebabkan banjir kilat
Pembukaan tanah baru
Mendedahkan tanah kepada agen hakisan seperti air dan angin
Memusnahkan habitat flora dan fauna
Mengurangkan kesuburan tanah
Menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh
Perlombongan
Menyebabkan kekurangan mineral tanah tertentu
Kerosakan habitat flora dan fauna
Menyebabkan hakisan tanah
Perikanan
Pukat jaring merangkap semua ikan termasuk anak ikan
Pukat hanyut boleh membunuh kehidupan laut seperti ikan paus, ikan lumba-lumba dan penyu
Punca kepupusan organisma akuatik seperti sesetengah spesies ikan paus⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment