Tuesday, 30 June 2015

Bab 5: Tenaga dan Perubahan Kimia

Isi Kandungan
5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia
Aktiviti Makmal 5.1.1: Perubahan Fizikal
Aktiviti Makmal 5.1.2: Perubahan Kimia
5.2 Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia
Aktiviti Makmal 5.2.1: Tindak Balas Eksotermik dan Tindak Balas Endotermik
5.3 Siri Kereaktifan Logam
Aktiviti Makmal 5.3.1: Tindak Balas Logam dengan Air
Aktiviti Makmal 5.3.2: Tindak Balas Logam dengan Asid Cair
Aktiviti Makmal 5.3.3: Tindak Balas Logam dengan Oksigen
Aktiviti Makmal 5.3.4: Kedudukan Karbon dalam Siri Kereaktifan Logam
5.4 Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam
5.5 Elektrolisis
5.6 Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas Kimia
5.7 Tindak Balas Kimia yang Berlaku dengan Kehadiran Cahaya⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment