Sunday, 1 February 2015

2.1.1 Aktiviti Makmal : Mengkaji resapan zarah-zarah dalam gas, cecair dan pepejal

Makmal Aktiviti 2.1.1 :
Mengkaji resapan zarah-zarah dalam keadaan gas, cecair dan pepejal
Tujuan: Mengkaji resapan zarah-zarah dalam gas, cecair dan pepejal.
Pernyataan masalah: Adakah resapan jirim berlaku dalam, cecair dan pepejal gas ?
Hipotesis Resapan berlaku di dalam gas, cecair dan pepejal. Kadar resapan semakin berkurangan di dalam gas, cecair dan pepejal.
Pembolehubah

» Pembolehubah dimalarkan: Suhu

» Pembolehubah dimanipulasikan: Medium resapan

» Pembolehubah bergerakbalas: Kadar resapan
Bahan:
» Cecair bromin
» Hablur permanganat kalium
» Air
» Agar-agar cair panas
Radas:
» Dua balang gas dengan penutup
» Piring petri
» Pipet
» Sudu
» Penyumbat getah
» Tabung didih
Prosedur:

(A) Resapan dalam gas
1. Animasi berikut menunjukkan susunan radas dan keputusan eksperimen. (English)
2. Beberapa titik cecair bromin dimasukkan ke dalam balang gas yang menggunakan pipet.
3. Balang gas ditutup dengan penutupnya
4. Satu lagi balang gas ditelangkupkan di atas balang gas yang pertama.
5. Penutup dikeluarkan dan perubahan warna direkodkan.
6. Masa yang diambil untuk wap bromin perang merebak ke dalam balang gas kedua direkodkan.

(B) Resapan dalam cecair
1. Animasi berikut menunjukkan susunan radas dan keputusan eksperimen. (English)
2. Piring petri dipenuhi dengan air.
3. Beberapa hablur kalium permanganat diletakkan di bahagian bawah air dengan menggunakan spatula.
4. Perubahan warna direkodkan.
5. Masa yang diambil untuk ion permanganat ungu tersebar ke seluruh air itu direkodkan.

(C) Resapan dalam pepejal
1. Animasi berikut menunjukkan susunan radas dan keputusan eksperimen. (English)
2. Beberapa agar-agar cair yang baru disediakan dimasukan ke dalam tabung didih sehingga ia hampir penuh.
3. Agar-agar yang dibenarkan untuk menetap.
4. Hablur kalium permanganat kecil diletakkan di atas agar-agar.
5. Tabung didih kemudian ditutup menggunakan penyumbat getah.
6. Perubahan warna direkodkan.
7. Masa yang diambil untuk ion permanganat ungu tersebar ke seluruh jelly pepejal direkodkan.
Perbincangan

Resapan berlaku dalam gas (udara dalam eksperimen A), cecair (air dalam eksperimen B) dan pepejal (agar-agar dalam eksperimen C).

Kadar resapan zarah dalam keadaan pepejal, cecair dan gas adalah berbeza. Kadar resapan adalah paling tinggi dalam gas, sederhana dalam cecair dan paling rendah dalam pepejal.

Ini menunjukkan bahawa terdapat banyak ruang yang  besar di antara zarah-zarah dalam gas. Ruang antara zarah-zarah cecair adalah lebih kecil. Zarah-zarah dalam keadaan pepejal adalah sangat dekat dengan ruang yang sangat kecil di antara mereka.

Kejadian resapan membuktikan bahawa jirim (bromin dan kalium permanganat) terdiri daripada zarah-zarah dalam keadaan pergerakan yang berterusan.

Eksperimen ini menunjukkan bahawa resapan zarah-zarah pula mempunyai tenaga kinetik dan berada dalam keadaan pergerakan yang berterusan.
Kesimpulan:

Bromin terdiri daripada zarah-zarah kecil dan diskret.

Kalium permanganat terdiri daripada zarah-zarah kecil dan diskret (ion).


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment