Monday, 9 February 2015

3.2 Mol dan Bilangan Zarah

Bilangan mol dan bilangan zarah
Definisi : Mol: Satu mol adalah kuantiti suatu bahan yang mengdanungi jumlah zarah yang sama dengan bilangan zarah dalam 12g karbon-12, iaitu pemalar Avogrado yang bernilai 6.02×1023 .
■ Hubungan antara bilangan mol dan bilangan zarah. 

1 mol sebarang bahan mengdanungi bilangan zarah 6.02×1023 bagi bahan (atom, molekul atau ion). tersebut.

Untuk atom: 
1 mol litium (Li) : 6.02×1023 atoms litium
1 mol karbon (C) : 6.02×1023 atom karbon

Untuk molekul:
1 mol hidrogen ( H2 ) : 2×6.02×1023  atom hidrogen atau 6.02×1023  molekul hidrogen.
1 mol karbon dioksida ( CO2 ) : 3×6.02×1023 atom atau 6.02×1023  molekul karbon dioksida.


Untuk ion:
1 mol natrium klorida (NaCl) : 6.02×1023 ion Na+ and 6.02×1023 ion Cl-
1 mol of zink bromida ( ZnBr2 ) 6.02×1023 ion Zn+ dan 2×6.02×1023 ion Br-

■ Ringkasan bagi hubungan antara bilangan mol dan bilangan zarah. 
Contoh 3.2(a)
Hitungkan bilangan zarah dalam

(a) 0.5 mol  kuprum

Penyelesaian
Bilangan zarah dalam 0.5 mol kuprum
=0.5×6.02×1023
=3.01×1023 atom

(b) 0.25 mol ion plumbum(II), Pb2+

Penyelesaian
Bilangan zarah dalam 0.25 mol ions plumbum(II)
=0.25×6.02×1023
=1.505×1023 ion Pb2+

(c) 3 mol karbon dioksida, CO2 

Penyelesaian
Bilangan zarah dalam 3.0 mol karbon dioksida
=3.0×6.02×1023
=1.806×1024 molekul CO2

Contoh 3.2(b)
Hitungkan bilangan mol bagi bahan-bahan berikut. 

(a) 1.505×1024 atom argentum, Ag

Penyelesaian
Bilangan mol
=1.505×1024 6.02×1023
= 2.5 mol

(b) 3.01×1022 ion oksida, O2-

Penyelesaian
Bilangan mol
=3.01×1022 6.02×1023
= 0.5 mol

(c) 4.515×1024 molekul nitrogen, N2

Penyelesaian
Bilangan mol
=4.515×1024 6.02×1023
= 7.5 mol molekul  N2


Contoh 3.2(c)

(a) Cari bilangan atom bagi 1.5 mol Cl2

Penyelesaian
1.5 =Bilangan molekul  6.02×1023
Bilangan molekul = 1.5×6.02× 1023
Bilangan molekul = 9.03×1023
Bilangan atom = 2×9.03×10 23
Bilangan atom = 1.806×1024 atom

(b) Cari bilangan ion bagi 0.5 mol magnesium klorida, MgCl2

Penyelesaian
0.5 =Bilangan zarah 6.02×1023
Bilangan zarah = 0.5×6.02× 1023
Bilangan zarah = 3.01×1023
Bilangan ion = 3×3.01×1023
Bilangan ion = 9.01×1023


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment