Friday, 20 February 2015

Aktiviti Makmal 4.4.1: Mengkaji tindak balas antara klorin, bromin dan iodin dengan air


Aktiviti Makmal 4.4.1: Mengkaji tindak balas antara klorin, bromin dan iodin dengan air
Tujuan: Untuk mengkaji tindak balas antara halogen dengan air. 
Pernyataan masalah: Bagaimana klorin, bromin dan iodin bertindak balas dengan air?
Hipotesis: Kereaktifan berkurangan bagi tindak balas antara halogen dan air apabila menuruni Kumpulan 17.
Pembolehubah:
» Pembolehubah dimalarkan: Air
» Pembolehubah dimanipulasikan: Jenis halogen
» Pembolehubah bergerakbalas: Kereaktifan tindak balas

Bahan:
» Gas klorin
» Gas bromin
» Pepejal Iodin
» Kertas litmus biru
» Air    

Apparatus:
» Tiub penghantaran tiub
» Penyumbat getah
» Puting pipet
»Tabung uji
Prosedur:

Animasi berikut menunjukkan prosedur dan pemerhatian eksperimen.

(A) Dengan klorin
1. Gas klorida dialirkan ke dalam air suling dalam tabung uji.
2. Larutan itu kemudiannya diuji dengan kertas litmus biru.
3. Semua pemerhatian direkodkan.

(B) Dengan bromin
1. Beberapa titik cecair bromin ditambah ke dalam air suling.
2. Larutan itu kemudiannya diuji dengan kertas litmus biru.
3. Semua pemerhatian direkodkan.

(C) Dengan iodin
1. Sedikit pepejal kecil iodin ditambah kepada air suling.
2. Tabung uji ditutup dengan gabus dan digoncang.with blue litmus paper.
3. Semua pemerhatian direkodkan.
Keputusan:

Halogen Dalam air Dengan kertas litmus biru
Klorin Larut dengan cepat. Membentuk larutan berwarna kuning. Litmus biru bertukar merah, kemudian putih (dilunturkan)
Bromin Larut perlahan-lahan. Membentuk larutan berwarna perang. Litmus biru bertukar merah, kemudian putih (dilunturkan)
Iodin Sedikit terlarut. Membentuk larutan berwarna kuning. Litmus biru bertukar merah, tetapi tidak dilunturkan
Perbincangan:

Klorin, bromin dan iodin bertindak balas dengan air.

Klorin larut dalam air untuk menghasilkan campuran asid hidroklorik dan asid hypochlorus. Larutan berwarna kuning dikenali sebagai air klorin (larutan klorin).
Cl2(g) + H2O(ce) HCl(ak) + HOCl(ak)
Air klorin adalah agen pelunturan. Ia melunturkan kertas litmus merah.

Bromin larut perlahan-lahan dalam air untuk menghasilkan campuran asid hydrobromic dan asid hypobromus. Larutan berwarna perang dikenali sebagai air bromin ( larutan bromin).
Br2(g) + H2O(ce) HBr(ak) + HOBr(ak)
Air bromin adalah agen pelunturan tetapi kurang berkesan berbanding dengan air klorin. Ia melunturkan kertas litmus merah.

Iodin tidak larut dengan mudah dalam air sejuk. Ia hanya sedikit larut dalam air panas untuk menghasilkan campuran asid hydroiodic dan asid hypoiodus. Larutan berwarna kuning keperangan dikenali sebagai air iodin (larutan iodin).
I2(g) + H2O(ce) HI(ak) + HOI(ak)
Air iodin bukan agen pelunturan.

Kereaktifan halogen berkurangan dengan air apabila menuruni Kumpulan 17.
Kesimpulan:

Halogen bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan berasid.

Kereaktifan meningkatkan apabila menuruni Kumpulan 17.

Hipotesis diterima.


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment