Tuesday, 17 March 2015

Makmal Aktiviti 7.1.1: Peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid


Makmal Aktiviti 7.1.1: Peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid
Tujuan: Mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat-sifat asid
Pernyataan masalah: Adakah air perlu hadir bagi membolehkan asid menunjukkan sifat-sifatnya?
Hipotesis: Air perlu hadir bagi membolehkan asid menunjukkan sifat-sifatnya.
Pembolehubah:
» Pembolehubah dimalarkan: Asid etanoik, ujian asid
» Pembolehubah dimanipulasikan: Kehadiran air
» Pembolehubah bergerakbalas: Sifat-sifat asid

Bahan:
» Asdi etanoik glasial
» Larutan asid etanoik akueus
» Kertas litmus paper

Radas:
» Tabung uji
» Penitis
» Elektrod karbon
» Wayar penyambung
» Klip buaya
» Mentol
» Bikar
» Bateri
 Prosedur:

Animasi berikut menunjukkan susunan radas dan keputusan eksperimen.

(A) Ujian kertas litmus kertas
1. 10cm3 asid etanoik glasial dan larutan asid etanoik akueus dituang dalam 2 tabung uji yang berasingan.
2. Kedua-dua asid diuji dengan kertas litmus. Keputusannya direkodkan.

(B) Ujian kekonduksian elektrik
1. Sedikit asid etanoik glasial dituang ke dalam bikar.
2. Suis kemudian dihidupkan. Semua pemerhatian direkodkan.
3. Ulangi ujian kekonduksian bagi asid etanoik akueus.
Keputusan:

Ujian Asid etanoik glasial Asid etanoik dalam air
Kertas litmus Tiada perubahan Kertas litmus biru bertukar ke merah
Kekonduksian elektrik Tiada perubahan Mentol menyala
Perbincangan:

Tanpa kehadiran air, asid kering wujud dalam bentuk molekul (CH3COOH) . Tiada ion, oleh itu ia tidak menunjukkan ciri-ciri asid.

Dengan kehadiran air, asid mengionkan:
CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

Kehadiran etanoat itu, CH3COO- dan ion hidrogen, H+ menyebabkan kertas litmus biru menjadi merah.    

Larutan akueus juga mengkonduksikan elektrik. Ini adalah disebabkan oleh kehadiran ion bergerak bebas dalam larutan. Sebaliknya,  asid etanoik glasial tidak boleh mengalirkan elektrik kerana kehadiran molekul kovalen di dalamnya.
 Kesimpulann:

Asid hanya boleh mempamerkan ciri-ciri berasid mereka dengan kehadiran air. Sebagai larutan akueus, ia  mengionkan untuk membentuk ion H+ dan anion yang bebas bergerak dan boleh mengalirkan elektrik serta menukarkan kertas litmus biru ke merah.

Hipotesis diterima.


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

1 comment: