Sunday, 1 March 2015

Makmal Aktiviti 6.6.1: Membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara dua logam


Makmal Aktiviti 6.6.1: Membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara dua logam
Tujuan: Untuk membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara dua logam dalam sel ringkas
Pernyataan masalah: Bagaimanakah siri elektrokimia dibina daripada perbezaan keupayaan antara dua logam dalam sel ringkas?
Hipotesis: Siri elektrokimia boleh dibina dengan mengukur perbezaan keupayaan antara dua logam dalam sel ringkas.
Pembolehubah:
» Pembolehubah dimalarkan: Kepekatan elektrolit
» Pembolehubah dimanipulasikan: Pasangan Logam
» Pembolehubah bergerakbalas: Voltan cell

Bahan:
» Kepingan Zink
»Iron kuku
» Kepingan Aluminium
» Jalur Magnesium
» Kepingan kuprum
» Jalur argentum 
»
Larutan kuprum(II) sulfat 1 mol dm-3

Apparatus:
» Bikar
» Voltmeter
» Kertas Pasir
» Klip Buaya
» Sambungan wayar
 Prosedur:

1. Kuprum dan paku besi dibersihkan dengan kertas pasir.
2. Sel ringkas di antara kuprum dan magnesium disusunkan.
3. Voltan yang terhasil direkodkan dengan serta-merta.
4. Logam yang bertindak sebagai terminal positif dan negatif ditentukan.
5. Eksperimen diulang dengan menggunakan pasangan logam berbeza mengikut giliran. [Pasangan magnesium dan kuprum, Pasangan aluminium dan kuprum, Pasangan zink dan kuprum dan Pasangan argentum dan kuprum]
 Keputusan:
Pasangan logam Terminal positif Terminal negatif Voltan
Fe/Cu Kuprum Besi 0.7
Mg/Cu Kuprum Magnesium 2.7
Al/Cu Kuprum Aluminium 2.0
Zn/Cu Kuprum Zink 1.1
Ag/Cu Argentum
Kuprum
1.1
Analisis:

Mg, Fe, Zn dan Al lebih reaktif daripada kuprum kerana mereka membentuk terminal negatif manakala kuprum membentuk terminal positif.

Cu adalah lebih reaktif daripada argentum kerana ia membentuk terminal negatif manakala argentum membentuk terminal positif.

Berdasarkan keputusan eksperimen, sebahagian daripada siri elektrokimia boleh dibina seperti yang ditunjukkan di bawah.

Pasangan logam yang lebih jauh dalam siri elektrokimia menghasilkan voltan yang lebih tinggi daripada pasangan logam yang rapat antara satu sama lain.
 Kesimpulan:

Siri elektrokimia boleh dibina dengan menggunakan pasangan logam yang berbeza dalam sel kimia ringkas.

Hipotesis diterima.


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment