Sunday, 1 March 2015

Aktiviti Makmal 6.3.3: Jenis-jenis elektrod


Aktiviti Makmal 6.3.3: Jenis-jenis elektrod
Tujuan: Untuk mengkaji kesan elektrod yang berbeza kepada jenis ion dinyahcas semasa elektrolisis
Pernyataan masalah: Bagaimanakah jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas?
Hypothesis: Jenis elektrod akan mempengaruhi pilihan ion yang akan dinyahcas.
Pembolehubah:
» Pembolehubah dimalarkan: Jenis elektrolit dan kepekatan ion
» Pembolehubah dimanipulasikan: Jenis elektrod
» Pembolehubah bergerakbalas: Jenis-jenis ion dinyahcas di anod dan katod

Bahan:
» Larutan kuprum (II) sulfat    
» Air suling

Radas:
»Sel elektrolitik
»Tabung uji
»Elektrod karbon
»Suis
»Wayar penyambung
»Klip buaya
»Kayu uji
»Bateri
 Prosedur:

Animasi berikut menunjukkan prosedur dan pemerhatian eksperimen.

1. Arus elektrik dialirkan melalui larutan kuprum (II) sulfat dengan menggunakan elektrod karbon selama 15 minit.
2. Gas yang terkumpul pada elektrod diuji dan pemerhatian direkodkan.
3. Eksperimen diulangi dengan menggunakan elektrod kuprum.
4. 2 plat kuprum dibersihkan dengan kertas pasir dan ditimbang secara berasingan.
5. Arus elektrik dialirkan melalui larutan kuprum (II) sulfat dengan menggunakan elektrod kuprum selama 15 minit.
6. Sambungan sel tersebut diputuskan. Plat kuprum dibilas dengan air suling dan ditimbang secara berasingan. Bacaannya direkodkan.
Keputusan:

Electrolisis larutan kuprum(II) sulfat dengan menggunakan karbon elektrod
Elektrod Pemerhatian Inferens
Anod Gas tidak berwarna terbebas. Gas tersebut menyalakan kayu uji berbara, Gas oksigen terkumpul
Katod Bahan perang berkilat terenap Kuprum terbentuk.
Warna elektrolit Tidak berubah Kepekatan Cu2+ berkurangan.

Electrolisis larutan kuprum(II) sulfat dengan menggunakan kuprum elektrod
Elektrod Pemerhatian Inferens
Anod Elektrod semakin nipis kerana jisimnya semakin berkurangan. Elektrod terkakis
Katod Bahan perang berkilat terenap Kuprum terbentuk.
Warna elektrolit Tidak berubah Kepekatan  Cu2+ tidak berubah.
Perbincangan:

Electrolisis larutan kuprum(II) sulfat dengan menggunakan karbon elektrod
Aqueous solution At anode(+) At cathode(-)
Pergerakan ion ke elektrod SO42-, OH- CU2+, H+
Ion yang dipilih untuk dinyahcas Ion OH- dipilih untuk dinyahcas kerana ia mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia. Ion Cu2+ dipilih untuk dinyahcas kerana ia mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia.
Setengah persamaan 4OH- →2H2O + O2 + 4e-
Gas oksigen terkumpul
Cu2+ + 2e- → Cu
Logam kuprum terenap

Electrolisis larutan kuprum(II) sulfat dengan menggunakan kuprum elektrod
Aqueous solution At anode(+) At cathode(-)
Pergerakan ion ke elektrod SO42-, OH- Cu2+, H+
Ion yang dipilih untuk dinyahcas Elektrod kuprum mengion membentuk ion  Cu2+ Ion Cu2+ dipilih untuk dinyahcas kerana ia mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia.
Setengah persamaan Cu → Cu2+ + 2e-
Elektrod kuprum terlarut dan jisimnya berkurangan.
Cu2+ + 2e- → Cu
Logam kuprum terenap
Kuprum mengion di anod dan ion  Cu2+ dinyahcaskan di katod. Jadi, kepekatan ion Cu2+ tidak berubah. 
 Kesimpulan:

Elektrod yang berbeza digunakan dalam elektrolisis menghasilkan hasil yang berbeza di anod dan di katod.

Hipotesis diterima.


⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment