Thursday, 29 January 2015

Bab 3: Pengoksidaan dan Penurunan

Bab 3: Pengoksidaan dan Penurunan

Isi Kandungan
► 3.1 Pengoksidaan dan Penurunan
► 3.2 Pengaratan Sebagai Satu Tindak Balas Redoks
► 3.3 Siri Kereaktifan dan Aplikasinya
► 3.4 Tindak Balas Redoks dalam Sel Elektrolisis dan Sel Kimia
► Senarai Video


No comments:

Post a Comment