Thursday, 29 January 2015

1.2.1 Aktiviti Makmal : Kaedah Penyiasatan Saintifik

Aktiviti Makmal 1.2.1:
Kaedah Penyiasatan Saintifik
Tujuan:  Mengkaji kesan suhu air pada kebolehlarutan gula:
Pernyataan masalah: Adakah jumlah gula yang larut dalam air meningkat apabila suhu air meningkat?
Hipotesis: : Semakin tinggi suhu air, semakin banyak jisim gula yang larut dalamnya.
Pembolehubah:

» Pembolehubah dimalarkan : Jumlah air dan saiz gula

» Pembolehubah dimanipulasikan: Suhu air

» Pembolehubah bergerakbalas: Jumlah gula yang larut pada suhu yang berbeza
Material:
» Gula
» Air
Apparatus:
» 100 ml silinder penyukat
» 250 ml bikar
» Penimbang elektronik
» Penunu Bunsen
» Tungku kaki tiga
» Kasa dawai
» Sudu
» Termometer
» Rod kaca
Prosedur:

Animasi berikut menunjukkan susunan radas dan keputusan eksperimen.

1. 100 cm³ air diukur dengan menggunakan silinder penyukat dan dituang ke dalam sebuah bikar 250 cm³ .
2. Suhu air direkodkan dengan menggunakan termometer.
3. 100 ml bikar dipenuhi dengan gula. Bikar dan kandungannya kemudian ditimbang dan dicatatkan sebagai satu gram.
4. Air ditambah sedikit demi sedikit pada satu masa kepada 100 cm³ air dalam bikar menggunakan spatula. Campuran ini kemudian dikacau dengan menggunakan rod kaca.
5. Proses ini berterusan sehingga tiada lagi gula boleh larut dalam air.
6. Bikar dan kandungan gulanya kemudian ditimbang semula dan dicatat sebagai b gram.
7. Jumlah gula yang larut dalam air pada suhu bilik adalah (a - b) gram.
8. Eksperimen diulangi dengan memanaskan air kepada suhu 40 ºC, 50 ºC,  60 ºC dan 70 °C masing-masing.
Keputusan:

Suhu (ºC) Suhu bilik 40 50 60 70
Jisim awal bikar dan kandungannya(g) a b c d e
Jisim akhir bikar dan kandungannya(g) b c d e f
Jisim gula terlarut(g) a-b b-c c-d d-e d-f

Graf jisim gula terlarut terhadap suhu diplot.
Kesimpulan:

Jumlah gula yang terlarut dalam air bertambah apabila suhu air bertambah. Hipotesis yang dibuat dapat diterima.⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android.

No comments:

Post a Comment